Gemengde oefeningen

Gemengde oefeningen op verschillende niveaus

Bij de gemengde oefeningen kan je bijvoorbeeld plussommen en minsommen door elkaar gevraagd krijgen. Of de tafels van groep 4 door elkaar of zelfs alle tafels tot 10 door elkaar. Met de gemengde oefeningen komt er meer variatie in de opdrachten. Dit verhoogd de moeilijkheidsgraad, want er moet veel beter opgelet worden wat voor soort som beantwoord moet worden. De gemengde oefeningen zijn per groep en vaak per vaardigheid of vaardigheidsgroep ingedeeld.

Deze variatie in de opgaven help het inzicht in de sommen te verbeteren en is hiermee een goede stap de rekenopgaven echt beter onder de knie te krijgen en voorbereid te zijn op het volgende niveau.

De website rekenenoefenen.be is ontwikkeld ter ondersteuning van het leren rekenen voor leerlingen van de basisschool. Door het aanbieden van overzichtelijke rekenopgaven kan de rekenvaardigheid geoefend worden tijdens en ook buiten schooltijd.

Onderstaand een voorbeeld van een gemengde oefening opgave van groep 3:
Voorbeeldsom gemengde oefening

Het is bijvoorbeeld mogelijk voor de ouders om samen met de kinderen te oefenen. De opgaven zijn per groep en per vaardigheid ingedeeld. Door middel van verschillende oefeningen kunnen hier de gemengde oefeningen van groep 3 van de basisschool worden geoefend.